Drodzy mieszkańcy Gminy Goworowo.

 

W gminie Goworowo został powołany Komitet Wyborczy Wyborców Więcej dla ludzi. KWW Więcej dla ludzi tworzą osoby zamieszkujące i związane z naszą gminą. Z ramienia tego Komitetu zostałem kandydatem na Wójta Gminy Goworowo. Nasza gmina wymaga przyspieszonego rozwoju, aby zatrzymać odpływ młodych ludzi z braku miejsc pracy, podnieść poziom życia, poprawić bezpieczeństwo społeczności gminy. W tym celu opracowane zostaną plany zagospodarowania przestrzennego, wprowadzone zachęty umożliwiające rozwój firm ( w tym podatkowe ), udzielana będzie pomóc w uzyskaniu dotacji unijnych, zagospodarowane zostaną wolne tereny i obiekty dla potrzeb mieszkańców danej wsi i w celu stworzenia nowych miejsc pracy. Zabezpieczony będzie również szybki internet m. in. dla inwestorów i osób podejmujących pracę z wykorzystaniem internetu w domu (telepraca). Zapewniona zostanie masowa i łatwa dostępność do sportu, rekreacji i dóbr kultury. Młodym ludziom chcę pomagać w ich starcie życiowym, aby mieli możliwość zdobycia dobrego wykształcenia i zapewnioną pracę. Mieszkańcom Gminy zagwarantowane zostaną osiągnięcia współczesnej cywilizacji, jak: dobre drogi do miejsc zamieszkania, kanalizacja, gaz, oświetlenie. Poprawione zostaną znacząco warunki bytowania i kształcenia na wsi.

 

Jestem dobrze przygotowany, aby zrealizować zakładane cele i likwidować istniejące problemy dla lepszego życia naszych rodzin. Wierzę, że poczynione plany i wykonana praca przyniosą obfite owoce.

 

To ważny wybór!

 

O ostatecznym rozstrzygnięciu naszych spraw zdecydują ludzie. Dlatego każdego spośród Państwa serdecznie proszę o wzięcie udziału w wyborach w dniu 16 listopada i oddanie swojego głosu na mnie. Zrobię wszystko, aby sprostać Waszym oczekiwaniom i wykorzystam szanse, które przyniosą najbliższe lata.

podpis

Wstęp

ekonomia, budowlane, zarządzanie, pedagogika

Wykształcenie

Założyciel wielu firm, szkół, tanich funduszy pożyczkowych dla firm. Prezydent i dwukrotny Wiceprezydent Ostrołęki. Ekspert oceny projektów unijnych.

Doświadczenie

Wszechstronna pomoc rolnikom i przedsiębiorcom m.in. w pozyskaniu środków unijnych, doradztwa, współpraca z odbiorcami produktów.
Poprawa warunków nauczania i opieki przedszkolnej nad dziećmi.
Budowa dróg do wszystkich miejscowości w gminie.
Szybki internet dla przedsiębiorstw, inwestorów i mieszkańców – telepraca.
Kanalizacja i gazyfikacja gminy.
Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez przygotowanie terenów do inwestowania (w tym planów zagospodarowania przestrzennego), pomoc w założeniu własnej firmy, rozwój kooperacji, pomoc w rozbudowie istniejących firm.
Współpraca z organizacjami społecznościowymi i pomocowymi.
Poprawa bezpieczeństwa – zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów, doposażenie straży pożarnych, oczyszczenie rowów melioracyjnych, budowa bezpiecznych chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenie całonocne na każdym zamieszkałym terenie.
Zwiększenie dotacji unijnych, bezpłatny dostęp do Internetu.
Promocja walorów i potencjału gminy w kierunku – „przyjazna gmina dla przedsiębiorców”.
Zagospodarowanie wolnych terenów i budynków.
Sprawny i pomocny urząd gminy.

 

Priorytety

 

FB     Facebook

Zapraszam do dyskusji i wymiany poglądów na platformie facebooka.

 
 
 

 mail adres e-mail

Chcecie podzielić się informacjami, o coś zapytać. Możecie pisać pod ten adres: wpiascinski@wp.pl

Informacje dodatkowe.